Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015

Sehnsucht (Longing).

τοῦ Siegfried Wagner
Symphonic Poem after Friedrich Schiller (1895)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου