Τρίτη, 1 Ιουλίου 2014

Les quatre reines trouvent Lancelot endorm.

τοῦ Frank Cadogan Cowper


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου