Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

Ἡ διαδοχὴ τῶν ἀτόμων.

τοῦ Arthur SchopenhauerΠολλὲς φορὲς θὰ πρέπει νὰ σᾶς ἔχει συμβεῖ τούτο. Νὰ κοιτᾶτε πρὸς τὸ μέλλον καὶ νὰ προσπαθεῖτε νὰ φανταστεῖτε τὶς μελλοντικὲς γενιές. Ἐκατομμύρια ἀνθρώπων θὰ εἶναι τόσο διαφορετικοὶ στὰ ἤθη τους, στὸ ντύσιμό τους, στὸν τρόπο ζωῆς τους. Ἀπὸ ἐδῶ βγαίνει μιὰ πολὺ φυσικὴ ἐρώτηση: Ὅλα αὐτά τά ἄτομα ποῦ βρίσκονται τώρα; Ἀπό ποῦ θά βγοῦν; Ποῦ εἶναι ἡ πλούσια ἐκείνη λαγόνα τοῦ μηδενός πού ἐγκυμονεῖ τόν κόσμο καί ποῦ αὐτή τώρα τή στιγμή κρύβει τίς μελλοντικές γενιές;

Ἀλλὰ σ' αὐτὴ τὴν τόσο μπερδεμένη ἐρώτηση μποροῦμε κάλλιστα νὰ ἀπαντήσουμε χαμογελώντας. «Αὐτὴ ἡ πλούσια λαγόνα ποῦ ἀλλοῦ θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι παρὰ ἐκεῖ ποὺ ἤτανε πάντα, δηλαδὴ μέσα στὸ ἴδιο τὸ παρὸν ποὺ ζοῦμε, καὶ μᾶς περιέχει ὁλοκληρωτικά, ἐπομένως βρίσκεται μέσα σὲ μᾶς τοὺς ἴδιους, τοὺς μωρούς, ποὺ ξεχνᾶμε τὴν οὐσία μας καὶ μοιάζουμε, σὰν τὸ δένδρινο φύλλο ποὺ τὰ πρώτα ἀεράκια τοῦ φθινοπώρου τὸ ῥίχνουν καὶ καθῶς εἶναι κιτρινισμένο σκέφτεται πὼς σὲ λίγο θὰ πέσει κάτω καὶ θὰ πατηθεῖ καὶ δὲν παρηγοριέται μὲ τὴν ἰδέα ὅτι καινούργια φύλλα θὰ στολίσουν τὴν ἄνοιξη τὸ ὄμορφο δένδρο παρὰ ὀδύρεται πιστεύοντας πὼς θὰ εἶναι ἄλλα φύλλα, ἀνόμοια πρὸς αὐτὸ ἀπὸ ἄλλη οὐσία». Ἄμυαλο φύλλο, ψάξε νὰ βρεῖς ἀπὸ ποῦ βγῆκες. Ψάξε νὰ βρεῖς τὴν ἄβυσσο τοῦ μηδενὸς ποὺ τόσο φοβάσαι πὼς θὰ πέσεις μέσα. Καὶ τότε σίγουρα θὰ βρεῖς τὸν ἐαυτό σου καὶ ὅλα τὰ ἄλλα φύλλα μέσα στὴν κρυφή, τὴν ἐνδόμυχη δύναμη τοῦ δένδρου ποὺ ἡ ἐνέργειά του καθόλου δὲν πειράχτηκε οὔτε ἀπὸ τὴ γέννηση οὔτε ἀπὸ τὸ θάνατο. Μήπως μέ τῶν ἀνθρώπων τίς γενιές δέν συμβαίνει τό ἴδιο, ὅτι γίνεται καί σ' αὐτές τῶν φύλλων;

«Οἵη πὲρ φύλλων γενεή, τοιήδε καὶ ἀνδρῶν»
Arthur Schopenhauer
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γ. ΕΓΓΛΕΖΟΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν.ΔΑΜΙΑΝΟΣ / ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου