Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2014

Op under Fjeldet toner en Lur.

τοῦ Theodor Kittelsen


Artist: Theodor Severin Kittelsen
Title in English: Up in the Hills a Clarion Call rings out
Completion Date: 1900
Style: Neo-Romanticism
Series: Tirilil Tove
Genre: genre painting

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου